• Zpět
 • Úvod
 • Co je nového?
 • DŮSTOJNÍCI FLOTILY, ARMÁDY & JINÝCH ODVĚTVÍ
 • Poručíci
 • Kapitáni
 • Velitelé
 • Vrchní Velitelé
 • Komodorové
 • Kontraadmirálové
 • Viceadmirálové
 • Admirálové
 • Vrchní admirálové
 • Velkoadmirálové
 • Vzdušní Maršálové
 • Majoři
 • Podplukovníci
 • Plukovníci
 • Vrchní plukovníci
 • Generálové
 • Generálmajorové
 • Vrchní generálové
 • Velkogenerálové
 • Ostatní důstojníci
 • VOJÁCI
 • Piloti stíhaček
 • Piloti raketoplánů a podpůrných plavidel
 • Stormtroopeři a jejich modifikace + Scouttroopeři
 • Dělostřelectvo
 • Průzkumné Sbory
 • Vojáci Imperiální flotily
 • Vojáci s nízkými hodnostmi (Desátnici, apod.)
 • Ostatní vojáci (není jasné jejich zařazení)
 • OSOBNÍ STRÁŽ GALAKTICKÝCH CÍSAŘŮ
 • Císařská Královská Garda
 • Imperiální Rytíři
 • VÝKONNÍ ČINITELÉ CÍSAŘSKÉ MOCI
 • Inkvizice
 • Imperiální Misie
 • Císařovo Ruce
 • Vojenští Vykonavatelé
 • Mistři Temné Strany
 • Temní Lordi a Dámy
 • JUSTICE, COMPNOR, IMPERIÁLNÍ KONTRAROZVĚDKA
 • Justice a IOCI
 • Imperiální Vězeňská Služba
 • COMPNOR
 • Imperiální Kontrarozvědka
 • Agenti Imperiální Kontrarozvědky, ISB a COMPNORu
 • POLITICKY VLIVNÉ OSOBY
 • Prefekti
 • Komandanti
 • Guvernéři
 • Moffové
 • Vrchní Moffové
 • Velkomoffové
 • Nejvyšší Velkomoffové
 • Velkovezírové
 • Imperiální Vnitřní Vládnoucí Rada
 • Generální konzulové
 • Senátoři, Radní, Tajemníci a ostatní politici
 • Velvyslanci a Diplomati
 • IMPERIÁLNÍ PORADCI A POBOČNÍCI
 • Osobní poradci Císaře Palpatina
 • Poradci
 • Pobočníci vysokých Imperiálních činitelů
 • IMPERIÁLNÍ ŠLECHTICOVÉ
 • Šlechta Galaktického Impéria
 • PRACOVNÍCI VÝZKUMNÝCH ODVĚTVÍ
 • Vědečtí pracovníci
 • Architekti, Designéři a Inženýři
 • PRACOVNÍCI PODPŮRNÉHO PERSONÁLU
 • Imperial News Network
 • Zdravotníci
 • Dělníci
 • Technici
 • Kontroloři
 • Úředníci
 • Dohlížitelé, Dozorci, Inspektoři a Instruktoři
 • Ředitelé
 • OSTATNÍ
 • Ostatní personál