Agenti Imperiální Kontrarozvědky, Imperiálního Bezpečnostního Úřadu, COMPNORu a nespecifikovaných složek


Agenti Imperiální Kontrarozvědky


438432

Toto bylo identifikační číslo agenta Imperiální Kontrarozvědky, který zpovídal Helkson Valla ve věci smrti podprefekta Matargona.

Andes, Murton

Člen sboru Kontrarozvědky Impéria. Byl umístěn na planetě Tatooine. Zde utvořil sérii kontaktů s Jabbou Huttem, třebaže tu byl zde přepaden, když byl přepravován do sektoru Al'Nasrl.

Elegin, Pouquor

Pseudonym agenta Imperiální Kontrarozvědky, Pouqour byl členem Secesního odvětví.

Garren, Ara

Tato žena byla agentkou Imperiální Kontrarozvědky během let následujících po Bitvě u Yavinu.

Hedron, Mol

Agent Imperiální Kontrarozvědky pocházející z planety Swarquen. Sloužil Impériu mnoho let před Bitvou u Yavinu a nebylo o něm slyšet do tří let po Bitvě u Endoru. Ukradl informace o nejnovějších plánech novorepublikových hvězdných lodích z loděnice na Sluis Van. Vyhnul se chycení, ale není známo zda dodal k nějaké neznámé imperiální lokaci získané plány.

Helvan

Tento speciální pracovník Imperiální Kontrarozvědky byl přidělen ke Kirtan loorovi jako součást Palpatinovy protivzbouřenecké frakci.

Idret

Tento agent Imperiální Kontrarozvědky byl znám jako zodpovědný úmrtí více než třiceti bothanských členů Rebélie. Idretova pravá identita nebyla nikdy odhalena, ačkoli se věřilo, že pracoval jako operační šéf v sektoru Maldrood.

Loor, Kirtan

Pocházel z Churby a byl agentem Imperiální Kontrarozvědky pracující pro Ysanne Isard. Svým zjevem se podobal mladšímu vydání velkomoffa Wilhuffa Tarkina skoro v každém aspektu. Byl to hubený muž s jestřábovitými rysy ve tváři. Měl skoro perfektní paměť, kterou používal ve svůj prospěch. Strávil nějaký čas prací s Gil Bastrou na Corellii, kde se mu Bastra neustále dostával pod kůži a dohlížel na agentovo selhání. Když Bastra zapoměl identifikace pro Corran Horna, Dirica a Iellu Wessiri a pro sebe samotného, opustili systém při zběhnutí k Rebélii. Kirtan se tak stal jejich co nejvytrvalejším pronásledovatelem. Bastra překazil všechny Loorovo pokusy je dopadnout falešnými stopami, využívajíc Loorovu skoro dokonalou paměť pro svou výhodu, kdekoliv to bylo možné. Loor nakonec úspěšně dopadl Bastru dva a půl roku po Bitvě u Endoru, ale Bastra zemřel při výslechu ještě předtím než mohl podat nějaké hodnotné informace. Loor byl pak najat Ysanne Isard k zničení Wedge Antillese a letky Rogue. Přitom použila fakt, že Corran Horn je nyní v letce Rogue jako další podnět. Ale, hluboko uvnitř, se Loor Corran Hornem zalekl. Věděl, že Horn byl více prudší a hnán k útěku než si Loor dovedl představit. Loor věděl, že pokud Corran jím bude jakkoli chycen, by mohl Horn první střelit a později klást otázky. Když Isard začala plánovat návrat nakaženého Coruscantu Nové Republice, Kirtan se stal spojkou mezi Isard a jejím agentem uvnitř letky Rogue, o kterém věřil, že to bude Tycho Celchu. Použitím implantované fáze kódu se Loor zkontaktoval se svým agentem a získal hodnotné informace o plánu jak mají Roguové infiltrovat Coruscant a získat informace o jeho obraně. Loor hrál svou roli k dokonalosti, dozírající na aktivitu Roguů pro Isard. Isard měla, ale pro Loora více plánů. Věděla, že až navrátí Coruscant - připraveného k infikaci virusem Krytos - Nové Republice, bude potřebovat agenta na planetě. Byl vybrán vést Palpatine Counter Insurgency Faction, která by byla lepší jeho zkušeností. Když byl Flirry Vorru krátce nasazen Republikou k vedení Imperial City People's Militia, uvázl Loor v jeho pavučině a byl vyslýchán o Isardiných plánech o Coruscantu. Měl plné zuby toho, že nemůže upozornit na rostoucí schopnost Nové Republiky odrážet Imperiální útoky a nabídl sebe a jeho hodnotné informace Nawaře Ven. Ven jednala jako Tychův právník v soudním líčení, které ho obviňovalo z vraždy Corran Horna. Loor věděl, že Tycho je nevinný a nabídl své svědectví za svobodu. Ven pochopila a sešla se s Iellou Wessiri, aby ho přivedla do Budovy Imperiálního Spravedlnosti. Když, ale turbovýtah zastavil v prostorách žalobce, byl Loor zastřelen Diric Wessirim. Wessiri věřící, že "záhadný svědek" může být Evir Derricote, číhal a začal střílet jakmile se dveře otevřely.Ven byla zasažena do boku a Diric byl zabit svou vlastní manželkou, která si myslela, že je to atentátník.

Monotheer, Edallia

Tato žena byla matkou Gary Petothel. Narodila se na Coruscantu a chtěla se stát herečkou. Nakonec padla do oka Armand Isardovi, který ji vycvičil na agentku Kontrarozvědky. Nakonec se provdala za Dalls Petothela, ale oba byli popraveni za podávání tajných informací Impéria Rebélii na planetě Chandrilla. Nová Republika analyzovala její složku a došla k závěru, že nikdy neměl s Rebélií nic společného. Toto tajemství bylo odhaleno starým mužem v Galaktickém Muzeu na Coruscantu, který omylně mínil, že členka letky Wraith, která do muzea dorazila, Lara Notsil je právě Edallia. To pojalo podezření o pravé identitě Lary u Garrika Lorana, když jim tento příběh starý muž vyprávěl. Muž byl kdysi jedním z Edalliných učitelů.

Mynus, Cor

Tento agent Imperiální Kontrarozvědky byl určen pracovat s Bren-Jules Rordanem několik let po Bitvě u Endoru. Jeho krytí bylo, že COMPNOR pozorovatele a praktikanta přidělili k Rordanovi, dajíc, když byl poslední agent přeložen mimo Kiramu. Byl vysoký, společenský muž s plavýma vlasy a modrýma očima a jeho zjev popíral jeho skutečný věk. Zodpovídal se přímo Koře Primo, poskytující informace, které shromažďoval s Rordanem o aktivitě Corporate Sectoru a Nové Republiky na Kiramě.

Petothel, Dalls

Tento muž byl otcem Gary Petothel. Agent Kontrarozvědky Impéria, který se oženil s agentkou Kontrarozvědky, Edalliou Monotheer. Potom co se Gara narodila, byli oba, Dalls a Edallia uvězněni, a s nimi i tajné informace pro vzbouřenecké síly na planetě Chandrila a nakonec byli popraveni.

Spel, Hamiz

Tento Imperiální agent byl členem Analizačního Úřadu Kontrarozvědky.

Vaartsoon

Vaartsoon byl velitelem komanda, které bylo vybráno Ysanne Isard, aby se zmocnilo Sate Pestagea ma planetě Ciutric, potom co byl Pestage označen za "Zrádce Impéria". Pestage byl úspěšně zajat a uvězněn. V době, kdy na Ciutric dorazil admirál Krennel byl, ale Pestage osvobozen členy eskadry Rogue. Krennel Vaartsoona za jeho neschopnost zabil, tím, že ho umlátil zapomenutou přilbou záchranného komanda Republiky pod velením Kapp Benda.


Agenti Imperiálního Bezpečnostního Úřadu


Artel

Tento agent Imperiálního Bezpečnostního úřadu (ISB) spolupracoval s Wallace Fiskem na planetě Demophon.

Birket

Tento agent Imperiálního Bezpečnostního Úřadu (ISB) strávil značnou část své kariéry pokusem zničit Platt Okeefeho. Jednou narazil na nájemného lovce Boddu Bocck a jeho asistentka byla zabita, když jedna z otrávených pelerínových jehlic Boccka jí probodla srdce. Bocck tvrdil, že vystřelená jehlice byla nehoda, ale Birket mu to nikdy neodpustil. Nicméně, když jeho vlastní snahy zničit Okeefeho zklamaly, Birket se obrátil na Boddu Boccka a zaměstnal ho zničením Okeefeho. Použil fakt, že Darrik byl uschován na Last Chance jako důvod pro mimořádnou odměnu, až bude Okeefe chycen pro Birketa. Nirket rovněž na Bocckovi chtěl, že mu přivede Tru'eb Cholakk a všechny chce živé. Bocck chytil Tru'eba na Tatooine, ale Okeefemu a Darrikovi se podařilo svého přítele zachránit a vzít z planety. Chytili Birketa, když utíkali z Tatooine a Tru'eb ho dal nakonec do otroctví.

Cayble, Tolamyn

Tento agent Imperiální Bezpečnosti hlídal sektor Elrood, během vrcholu Nového Řádu. Byl odpovědný za chycení Shondra Deli, krátce po Bitvě u Endoru. Akce byla úspěšná, protože měl Cayble ověřené informace od své rozsáhlé sítě informátorů a špiónů. Třebaže se často těžce spoléhal na informace, které přijal, byly často falšovány Přáteli Paranu. Potom co Deli utekla z arény her na Derilynu, strávil Cayble většinu času úsilím ji znovu chytit a zničit ji za odpor v sektoru Elrood.

Dania

Tato žena, původem z planety Brentaal, pracovala pro Rebélii jako členka vzbouřenecké buňky na planetě během vrcholu Nového Řádu. Pro její velitele bylo neznámo, že je ve skutečnosti Imperiální agentkou, která pracovala v té době se Surlem, agentem Imperiálního Bezpečnostního Úřadu.

Danson, Scay

Tento bezcitný muž byl původem z planety Corulag a byl znám během vrcholu Nového Řádu jako jeden z nejúspěšnějších průmyslových sabotérů galaxie. Navenek udržoval urozenost jeho rodinného sociálního statusu, i když postrádal jakoukoli formu loajality svých zaměstnanců. Dosažitelný pro vyšší nabízející, Danson preferoval zosobit si megakorporace jako Sienar Fleet Systems a BlasTech, raději než menší operace. Neznámo pro většinu jeho známosti a zaměstnance byl Danson také bývalý agent Imperiálního Bezpečnostního Úřadu, mající strávený velké množství času v soustavě Kuat.

Dezix

Tento agent ISB byl umístěn na prví Hvězdě Smrti vedoucí skupinu agentů, kteří monitorovali aktivitu na stanici. Měl schopnost být nenápadný, když se zařazoval, ale byl také nelítostný a prohnaný při omylu.

Donson

Agent ISB, který spolupracoval s Wallace Fiskem na Demophonu.

Drebbick, Chorin

Tento agent Imperiální Bezpečnosti pracoval v sekci Infiltrace, během raných let Nové Republiky. Tvrdil, že bude pobočníkem Lydenn Carridon, v nařízení zastavit droidu R1-T4, když byl přepravován Jamell Serap na Seikoshu. Vždy bezvadně oděn a upraven, byl Drebbick znám jako chladné vypočítavé individuum, které může zabít kohokoli a cokoli co se mu připlete do cesty.

Dunell, Brak

Tento hrabě v Tapanském sektoru byl také členem Justice Action Network během vrcholu Galaktické občanské války. Pro mnoho lidí nebyla známa skutečnost, že Dunell byl ve skutečnosti agent Imperiálního Bezpečnostního Úřadu (ISB), který byl až fanaticky loajální Impériu. Tajně opovrhoval svým sponzorstvím JANu a svým spojenectvím Domu Melantha, doufaje, že jednoho dne si Impérium sektor Tapani podrobí. Za účelem, aby udržel v tajemství podpory JANu přijal alias Bel Janius. Nakonec byla torpédová sféra zničena. Zodpovědná společnost však nikdy nebyla odhalena, ale událost dala Dunellovi a Impériu základy pro zahájení kompletního podrobení sektoru Tapani.

Fisk, Wallace

Tento agent ISB vyšetřoval aktivitu Rebélie na planetě Demophon dokud nebyl zničen, když slunce planety explodovalo.

Chyler

Tato žena sloužila Imperiálnímu Bezpečnostnímu Úřadu umisťováním agentů a aquališských špionů mezi pracovníky a domorodci Cloud City. Byla jí přislíbena pozice v ISB, když Impérium převzalo kontrolu nad důlní základnou, ale nikdy to nebylo zrealizováno.

Jotane, Trevas

Tento příjemný mladý muž byl všem navenek připomínal Rytíře Domu Calipsa. Ve skutečnosti byl agentem Imperiálního Bezpečnostního Úřadu, který pracoval v sektoru Tapani v pátrání po Adany Vermory během doby vedoucí do Bitvy u Endoru. Zařídil pro Dunella a jeho teroristický Justice Action Network nájezd na Unification Gala na Barnabě ve snaze zavraždit Vermoru ve výsledné vřavě. Ale Jotane zklamal, když viděl, že teroristi z JAN chtěli Vermoru sami pro sebe a byla očištěna od podezření bezprostředně tohoto objevu. Jotane, jehož kariéra v tomto pokulhávala, byl převelen k jiným procesům.

Kolow, Bannish

Tento agent Imperiální Bezpečnosti byl na palubě Santhe Passenger a na nákladním trasportéru SPF 14897 během pronásledování Far Orbit. Jeho úkol byl dohlížet na chycení a počátečních výslechů posádky Far Orbit.

Maston, Cass

Původem z Demaru. Maston sloužil jako polní hlavní agent ISB umístěn do sektoru Brak krátce po Bitvě u Yavinu. Maston byl arogantní a vytrvalý muž, který původně sloužil jako dozorující agent ISB na planetě Genesii než byl pověřen vyšetřováním v sektoru Brak.


Mawber, Ref

Tento agent ISB pracoval pro moffa Bandora a byl hlavou sítě špiónů, kteří infiltrovali jednotlivé zločinecké organizace na planetě Questal. Byl přítelem - a také s ním pracoval - Mar Barezze během zajatí agenta Rebélie Tireeho.

Nos-Carron, Breezer

Tento agent Imperiálního Bezpečnostního Úřadu vystupoval jako tulák, který se potuloval ulicemi Mos Eisley. Byl vyložen do tatooinské krajiny potom co zjistil, že Luke Skywalker je rodákem z tohoto světa. Nos-Carron obdržel příkazy k zjištění, že Jared Tome obnovil počítačový program Shard of Alderaan, takže Nos-Carron dorazil na palubu Dune Princess krátce před aukcí Shard of Alderaan.

Raas, Cha

Tento zlý agent Imperiálního Bezpečnostního Úřadu (ISB) byl žákem Babela Torshe a byl znám svou nenávistí na cokoli a kohokoli, zahrnujíc i svého učitele. Raas byl také mistrem převleku, používáním rozmanitosti identit dostat sebe samotného do situací bez jakékoli vědomý osob, kteří nepoznali jeho pravé já. Strávil většinu své kariéry prací s Torshem na Adarlonu, pokoušejíc se lokalizovat a zlikvidovat zdroje ilegálních holovizí, která byla rozšiřována Rebélií.

Rinit, Nir

Tento agent Imperiálního Bezpečnostního Úřadu (ISB) byl určen k vyhledání aktivit Rebélie v prostoru přiléhající k planetě Naalol během vrcholu Galaktické občanské války. Byl znám, že zaměstnával různé variace žoldáků a jiných hrdlořezů, aby za něj udělali jeho špinavou práci.

Rogos, Dal

Tento agent Imperiálního Bezpečnostního Úřadu (ISB) strávil část své kariéry pokusem odhalit ithorina Polisse jako sympatizanta Rebélie. Nakonec nalezl tým agentů Rebélie, kteří pátrali v ruinách Alderaanského královského paláce v Graveyardu a následoval je na důlní základnu 11. Netušil, že samotný Darth Vader zasadil zvěsti o lokaci paláce v nadějích, že se mu podaří zajmout Leiu Organu jako součást operace Yavin Kill Two. Rogos neměl více štěstí než Janus Bonn v zajatí členů Rebélie, kteří se chytli na zvěsti a nakonec zachránili alderaanskou obrněnou loď Another Chance.

Sark, Dagnian

Tento agent Imperiálního Bezpečnostního Úřadu byl vyslán na Sirpar krátce po Bitvě u Yavinu k odhalení nějakých potencionálních sympatizérů Rebélie. I když loajální Císaři, Sark doufal k získání moci a prestiže lokalizováním Rebbelů a na jejich předvedení před soud.

Sener

Tento agent Imperiálního Bezpečnostního Úřadu (ISB) doporučil, že dcera Tamaron Rilla by mohla být perfektním nájemným lovcem k zjištění polohy Tamarona samotného, který byl hledán ve spojení se "vzbouřeneckými aktivitami".

Shelvay, Elena

Sestra Corwin Shelvaye, Elena nebyla zabita, když Impérium vyvraždilo celý Shelvayský rod. Byla přivedena k vrchnímu inkvizitorovi Tremaynovi, který jí poslal do COMPNOR k výcviku. Po čase stráveném v Převychovávacím programu Imperiálního Bezpečnostního Úřadu (ISB), přišla na to, že Corwin mohl za smrt jejích rodičů. Byla neustále přesvědčována nenávistí vůči němu a stala se emociálně nestabilní a byla kvůli tomu rozpolcená. Nicméně se stala kompetentním agentem ISB a byla přidělena k moffu Balfourovi jako jeho pobočník.

Sollaine

Tento muž byl snadno rozpoznatelný díky svým kybernetickým náhražkám rukou, protože z nich nedělal záminku je nějak skrýt. Sollaine si vybral je nemít pokryty syntetickou kůží, ale využíval jejich přítomnost pro odstrašující příklad. Během vrcholu Nového Řádu velel Sollaine Imperiálnímu Bezpečnostnímu Úřadu a byl samotným Císařem Palpatinem jmenován k vypátrání umístění špionů Rebélie, kteří pronikli do složek Impéria. Sollaine byl doporučen pro práci Darth Vaderem krátce před dokončením výstavby SSD: Executor. Ve skutečnosti chtěl Vader jednoduše Sollainea z cesty a Sollaine nikdy neodpustil Temnému Pánovi. Sollaine se pokusil napadnout Rivoche Tarkin na Corulagu krátce po Bitvě na Hothu, ignorujíc seznam odhalených agentů Rebélie poskytnutý Vaderem. Když Vader zjistil, že Sollaine popravil kapitána Nevika, Temný Pán napadl Sollainea na Corulagu a popravil ho čistou ránou svého světelného meče.

Surl

Tento muž pracoval jako středně postavený celní agent na planetě Brentaal během vrcholu Galaktické občanské války. Neznámo pro většinu ostatních lidí byl Surl ve skutečnosti tajný agent Imperiálního Bezpečnostního Úřadu a k tomu zkorumpovaný. Těsně pracoval s Danianou na odkrytí vzbouřeneckých buněk na planetě a stejně taky na sbírání kreditů z Imperiálních bankovních kont jak mohl.

Thane, Govin

Tento agent ISB byl vyslán zastavit plány Rebélie na evakuaci uprchlíků z Bespinského Cloud City krátce před Bitvou u Endoru. Zaměstnal mixáž Imperiálních vojáků a nájemných lovců, zahrnujíc Jodo Kasta a Zardru, aby zajistili, že uprchlíci neuniknou. Navzdory úsilí jeho ragtag týmu, právě tak i válečného droida DX-2K2, byl nakonec Thane zajat týmem agentů Rebélie. Uprchlíci byli osvobozeni a později přesídleni na Kalisku.

Trabbler

Tento mohutný, dobře stavěný muž byl členem Imperiálního Bezpečnostního Úřadu na vrcholu Nového Řádu. Známý pro svou sílu než pro své myšlení - šeptalo se, že mohl urvat hlavu Ithorianovi holýma rukama - byl určen k misím, které potřebovali psychologickou manipulaci. Trabler byl také neochvějně loajální Císaři. Jeho poslední mise bylo doprovázení Ysanne Isard na Darkknell za účelem, aby získala ukradené plány první Hvězdy Smrti. Trabler byl zabit během mise, zachycený v křížové palbě mezi Isard a Hal Hornem. Trabler a Isard se pokusili zničit Horna, ale Corelliánovi se podařilo získat výhodu. Když se Trabler pokusil zaútočit na Horna nožem, Horn ho střelil do hrudi.

Agenti COMPNORu


Generet

Tento Imperiální agent byl průměrnou lidskou bytostí dokud Impérium neobjevilo Calamari. Pak dal sám sebe Císaři a měl svůj zjev chirurgicky pozměněn tak, že podobal Mon Calamarijcům. Převlek byl skoro hotov, kromě faktu, že jeho lidské nitro nebylo pozměněno. Sloužil jako součást odvětví Destabilizace v COMPNORu.

Grieves, Victor

Tento muž vyčníval v COMPNORu a okamžitě absolvoval do pozice ISB pouze dva týdny před Bitvou u Endoru. Odešel pracovat pro guvernéra Serdif Tounta, dohlížejícího nad Teritoriemi Vnějšího Pásu a oznamoval aktivitu Nové Republiky v systému Rintonne.

Huorne

Člen vyšetřování COMPNORu. Huorne pracoval s Parlem na získání informací o admirálovi Ackbarovi, ale nebylo vůbec lehké dát dohromady rozhodující informace.

Limeren

Tento imperiální agent byl jedním z mála těch, kteří byli chirurgicky pozměněni na monkalamarijce v úsilí rozvrátit jejich stoického myšlení. Limeren se na své rodné planetě připojil k odvětví Vzdělání místního COMPNORu, ale byl zhnusený nejapností, která zde panovala. Obrátil se na Imperiální Kontrarozvědku a stal se jejím informátorem. Dokázal potřást rukou člověku, kterého při tom zdárně dokázal bodnout do zad.

Parl

Člen vyšetřovacího odvětví COMPNORu. Parl a jeho kolega, Huorne, se zbytečně probojovával v získání informací o admirálu Ackbarovi.

Agenti nespecifikovaných složek Galaktického Impéria


Ato, Hadis

Tento muž, původem z planety Corulag, byl členem první třídy, která prošla Corulagskou Akademií. Po jeho absolvování sloužil Ato jako odstřelovač a stráž v Imperiální armádě do té doby než byl převelen zpět na Corulagskou akademii. Byl určen, aby monitoroval aktivity na Corulagské akademii, tajně slídící po kdejaké podpoře nebo sympatii s Rebélií.

Baem, Rodin

Tento muž pocházel z planety Haylin. Byl informátorem a počítačovým hackerem pracující pro Impérium ve vrcholné době Nového Řádu a skutečně si zasloužil důvěru samotného Darth Vadera po tom co zajistil polohu několika základen Rebélie. Když padl Císař Palpatine a Darth Vader u Endoru, Baem se naboural do několika počítačových systémů Nové Republiky (vznikla z Rebélie) a ukradl informace. Věřilo se o něm, že pracoval pro jednoho z těchto mužů, moffa Lankina nebo admirála Drommela.Borf, Velpar

Tento celní agent pracoval pro Impérium v systému Derilyn během nadvlády Impéria v sektoru Elrood. Byl přijatý na Školu Důstojníků Imperiální Flotily hlavně pro rodinné konexe a byl jedním z mnoha nevyhovujících studentů, kteří kdy absolvovali školu. Navzdory jeho lhostejnému postoji Borf dosáhl rozbití Red Nalroniho pašeráckého kruhu, což mu vyneslo povýšení. Nicméně jeho sice nespektrální záznam mu vydělal místo v sektoru Elrood. To bylo později zaúčtováno, že Borfovovo vzezření a manýry nadsazovány Borfem za tím účelem, aby držel nováčky od sebe. Ve skutečnosti byl dovedným mechanikem a výborným celním důstojníkem.

Dagdan Dimnid

Tento Advozse pracoval v Imperiální Pokladnici během vrcholu Galaktické občanské války, vystupujíc jako špion samotného císaře Palpatinea.

Flodon

Jeden z Imperiálních agentů, který byl pozměněn na Mon Calamarijce, Flodonova osobnost byla jednou ze stoických apatií ve všem. Byl trochu mentálně nestabilní, měl velkou lásku k honu a byl jedním z nejlepších zabijáků ve službách Impéria. Když Impérium napadlo Calamari, Flodon pomohl Generetovi o pokus vyhladit vzpurné Calamarijce.

Haslip, Dair

Tento Imperiální agent pracoval na Garos IV jako tajný podporovatel Rebélie. Syn vlivné politické rodiny, Dair vyrostl v důvěře Impéria a v principech Nového Řádu. Snil o tom jak vstoupí do Raithalské akademie se svým přítelem Jos Maydou, ačkoli Josovo sociální postavení znamenalo, že se mu dostane tvrdších časů v Akademii. Jako malé dítě, Dair osiřel, když byli jeho rodiče, West a Nieka, zabiti během Whahallského Massakru. Daira se ujala jeho babička Keriin a nalezl sympatetické pochopení u Tork Wingera, který se stal něco jako jeho strýc. On a Jos zůstali dobrými přáteli dokud Impérium neumístilo Judicator na orbit okolo Garos IV. Během cesty zpátky do jeskyní v Mount Usca, vpadli do Imperiální hlídky. Průzkumníci (Scout troopers) je obvinili, že jsou vzbouřenečtí špióni a zastřelili Jose předtím než mohl Dair střílet po vojácích. Smrt Jose utužila Dairovo rozhodnutí pomáhat Rebelům a Dair vzal každou příležitost pomoci podsvětí, když sloužil jako Imperiální důstojník.

Hewat

Tato tvrdá žena sloužila jako Imperiální celní důstojnice během vrcholu Nového Řádu. Strávila část své kariéry pokusem odhalit ilegální systém distribuce koření Moruth Doolea. Její dcera, Kora, žila na Yitalu během behem období její aktivní služby.

Horvic

Tento muž byl členem skupiny Vengeance, která byla poslána na Bothawui k provádění proti-bothanovských akcí, když bylo odhaleno, že do masakru Caamasu bylo zapojeno několik Bothanů. Později s Pensinen dělal zálohu Navettovi a Klifovi, kteří měli na starosti vyřazení štítového generátoru nad hlavním městem Bothawui, Drev'starnem. Horvic a Pensin vystupovali jako noční uklízeči v Ho'Dinské restauraci, která se nacházela blízko generátorového komplexu a seděla přímo nad potrubím, které dodávalo energii generátoru. Když Navett rozhodl, že je čas vyřadit generátor z provozu, Horvic, Klif a Pensin Navetta následovali, aby provedli sabotáž. Po vyřazení generátoru se celé skupině podařilo dostat na palubu ishorského křižníku Predominance. V převleku za novorepublikové techniky se jim podařilo obsadit jednu z turbolaserových baterií křižníku. Zabili svou eskortu a podařilo se jim devětkrát vystřelit na Drev'starn předtím než byli odhaleni a zneutralizováni.

Huv

Tento Imperiální agent, stejně jako Generet, byl chirurgicky přeměněn na Mon Calamarijce. Huv neměl v oblibě Rebélii, ale jeho tužba po osobním uznání a moci byla silnější než jeho láska k Impériu. Asistoval Generetovi v úmorném ničení Mon Calamarijců během Galaktické občanské války.

Jenks

Tento technik Nové Republiky byl ve skutečnosti špionem znovuzrozeného Císaře Palpatina. Byl to Jenks, který pro Císaře opatřil lokaci novorepublikové základny na Nespis VII.

Klif

Tento muž byl najat moffem Disrou, aby podněcoval nenávist na několika světech Nové Republiky. Byl jedním z vůdců skupiny známé jako Vengeance a jako pobočník byl Klif génius na demagogii.Dokázal svou plamennou řečí přesvědčit dav. Pracoval s Drend Navettem na mnoha těchto operacích. Klif a Navett našli své stále zaměstnání u moffa Disry, který využíval jejich služeb k destabilizaci Nové Republiky krátce po zjištění, že několik Bothanů bylo zapojeno do zničení Caamasu. Později byl on a Navett pověřeni úkolem vyřadit štítový generátor v Drev'starnu, kde vystupovali jako prodejci exotických zvířat. Své malé zvíř8tka využili jako sabotéry, nejdříve dostali do zařízení generátoru metalmity a pak použili mláďata mawkrenů k přepravě malých bomb do budovy. Když Navett rozhodl o uskutečnění úkolu vyřadit štíty, Klif doprovázel Horvice a Pensina na sabotérskou misi. Převlečeni za novorepublikové techniky se jim podařilo dostat na palubu ishorského křižníku Predominance a obsadili jednu z jeho turbolaserových baterií. Zabili svůj doprovod a podařilo s jim devětkrát vystřelit na Drev'starn předtím než byli nalezeni a zlikvidováni.

Kogler, Hyndis

Člen Infiltračního Úřadu Impéria. Odmítal věřit, že speciálně naprogramovaní droidi 3PO mohou posloužit jako špionážní agenti.

Malik

Tento Imperiální agent vystupoval jako člen posádky Star of Empire za účelem, aby dostal nainstalovaný Systems Infiltration Manager pro jeho první test. Malik byl pak určen dát Zak Arrandovi cestu lodními počítačovými zařízeními. Malik byl drsný muž a nezamlouvalo se mu být vychovatelem. Někým byl přidělen k posádce nad kapitánem Hajjem, který pohrdal jeho přítomností a byl by ho vsadil do vězení při první příležitosti. Malik, který byl excelentním programátorem, prokázal být vojákem se svědomím a řekl programu SIM že nebude vcházet do kódů volně jeho programovacích. Tak program SIM ho mučil v nadějích získáním kódů. Když Zak bezděčně vepsal kód, Malik se ho pokoušel zastavit, ale byl omráčen Dash Rendarem. Malik byl vzat pryč ze Star of Empire se Zakem, Tashem a Hoolem a vzat do nemocnice Rebélie k ošetření.

Marska

Tato žena byla Imperiální špionkou, která pracovala osobně pro lorda Dixtona během galaktické civilní války. Na všech veřejných vystoupení vystupovala jako Dixtonova sekretářka. Ve skutečnosti byla vybrána Palpatinem pro svou prohnanou mysl. Potom co byl Dixtnův raketoplán Resourgence napaden při přistávání na Masterhome, byli oba, Marska a Dixton, zajati Rebélií a uvězněni.

Muskov

Kapitán Oblačné policie, když se Zorba the Hutt zmocnil kontroly nad Oblačným Městem, Muskov je tajný agent pracující pro Central Committee of Grand Moffs.

Nartlo

Tento malý muž s pleší byl zatčen Kirtan Loorem na Coruscantu během doby, kdy vedl Palpatine Counterinsurgency Faction. Nartlo prodával zředěnou bactu kvůli vyšším ziskem a měl informace o tom jak Nová Republika získává jeho bactu. Loor ho zaměstnal jako špióna a dal mu lotiramine jako pojistku. Nartlo byl také pod dozorem Fliry Forru. Vorru použil skirtopanol k vyjmutí informací z Nartloa a vzájemné působení skirtopanolu a Lotiraminu způsobilo intenzivní péče a mozkového hemmorhagingu, který ho nakonec zabil.

Navett, Drend

Tento člen podsvětní organizace Vengeance pracoval spolu s Klifem na zasévání rozkolů při malých shromážděních. Klif mluvil a používal silná slova k přimění nepokojů. Drend způsoboval to, že jako první v davu začal házet ovoce a zeleninu na budovy, kterých se vzpoury týkaly. Oba našli stálé zaměstnání u moffa Disry, který je najímal k šíření nenávisti na několika světech Nové Republiky krátce potom co se odhalilo, že skupina Bothanů je zapletena do zničení Caamasu. Později bylo Navettovi a Klifovi zařídit vyřazení štítového generátoru na Bothawui, kde vystupovali jako prodejci exotických zvířátek. Díky tomuto postavení se mu podařilo získat hejno metalmitů, které propašovali v oblecích dělníků do generátoru a pak jen čekal až se ozve některý z Bothanů a přizve je k jejich zničení. Když byli povoláni k likvidaci metalmitů jejich nádržky s jedem obsahovalo potravu pro mawkreny, kteří byli dalším z kroků k likvidaci generátoru. Díky tomu, že Horvik a Pensin dělali noční uklízeče v restauraci Ho'Dinů, která byla postavena přímo nad kabely, které zásobovali energií generátor dostali mawkreny dovnitř i s malými bombami na jejich zádech. První vlna mawkrenů byla určena k zlikvidování hlavních zdí a druhá vlna byla použita k zničení generátoru samotného. Bohužel tento krok potřeboval, aby byl Navett co nejblíže k explozi. Byla to sebevražedná mise. Brzy na to, když se Navettovi podařilo vyhodit generátor do povětří, ostatním se podařilo dostat na ishorský křižník Predominance a zapojit se do bitvy o Bothawui.

Notsil, Tavin

Toto bylo pseudonym jednoho ze Zsinjovo agentů. Tavinova minulost byla, že utekl zničení New Oldtownu během nějakých podezřelých jednáních v jiném městě. Tavin také prohlásil, že dostal Laru a práci s Lachany Foods. Agent byl umístěn do vesnice Old Newtownu za účelem, aby nalákal Laru Notsil, identita Gary Petothel do Zsinjovo vlastních plánů. Ale Lara zůstala s Novou Republikou. Souhlasila, že se setká s Tavinem, ale byla nucena ho zlikvidovat, když hrozil zabitím Myn Donose, vzala s ním i jeho společníka kapitána Rossika.

Olotho, Sandrex

Tato žena byla špionkou velkomoffa Tarkina v řetězu velení admirála Fonady. Po zničení první Hvězdy Smrti, zůstala uvnitř Fonadovo velení po Bitvě u Endoru. Byla nechvalně známa za popravení celé jednotky Imperiálních vojáků, když se pokusili zběhnout do Nové Republiky.

Orlan, Benald

Tento proslulý Imperiální špion, původem z planety Quian, byl synem novorepublikového admirála Karin Orlana. Benald obdržel své vzdělání na Marngaru III v Thene areálu Imperiální univerzity na planetě. Absolvoval s poctami, ale zpočátku vzal práci jako úředník Galaxy Tours předtím než se stal informátorem Impéria. Byl tak zasvěcen Novému Řádu, že označil svého vlastního otce v Imperiálních úřadech za sympatizanta Rebélie. Jeho otec byl později popraven a potom co zjistilo Impérium, že jeho matka zběhla k Rebélii a byla členem jejich velící struktury. Benald sám ukázal žádnou výčitku nebo slitování pro své rodiče, věřící, že jsou to zrádci Impéria dokonce bezprostředně po Bitvě u Endoru. Za svou účast na smrti své rodiny a několika dalších Republikových agentů byl Benald hledaným mužem.

Pensin

Tento muž byl jedním z podřízených Drend Navetta ve skupině Vengeance. Pensin byl přítomen na Bothawui během výtržnosti na Merchant's Square krátce poté co vyšel na světlo Caamaský Dokument. Asistoval Navettovi s házením ovoce, a když zjistili, že na balkónu bothanské budovy je Han Solo a díky odstřelovací pušce a několika přesměrovávači střel ze Sola udělal střelce, který začal střílet do davu. Později pracoval s Horvicem jako noční uklízeč v restauraci Ho'Dinů, která byla přímo na energetických kabelech, které zásobily blízký generátor energií. Spolu s Horvicem dávali pozor, aby kopání Navetta a Klifa nepřivedlo zvědavce. Když Navett rozhodl o zahájení mise na zničení generátoru, Pensin se připojil ke Klifovi a Horvicovi a v převlečení za novorepublikové techniky se dostali na ishorský křižník Predominance, na kterém se jim po zabití doprovodu, podařilo obsadit jednu z turbolaserových baterií a devětkrát vystřelili na nechráněné město než byli nalezeni a přemoženi.

Portent

Tento tajný Imperiální diplomatický agent urychlil převzetí Oblačného Města Impériem krátce po Bitvě na Hothu.

Rothingham, Lucius

Tento Imperiální agent byl určen na planetu Kuat a do Kuat Drive Yards během vrcholu Nového Řádu, kde měl na starosti zlikvidování techniky a loďaře mimo zákon, kteří ohrožovali obstarávání Imperiálních tajemstvích vnějším vlivnostem. Udělal virtuální kariéru pokusem o únos Marcuse Sioneo, ale mladíkovi se vždy podařilo uniknout. Vycvičený inženýr, byl Rothingham znám pro svůj nepříjemný zvyk v používání technologických metafor při každé konverzaci.

Takzvaní agenti spících buněk


Devist, Carib (klon)

Tento vysoký farmář z údolí na planetě Pakrik Minor byl ve skutečnosti jeden ze spících agentů, kteří byli rozeseti po celé galaxii velkoadmirálem Thrawnem a byl členem buňky Jenth-44. Carib byl 'aktivován' Grodinem Tiercem, krátce po objevení Caamaského dokumentu. Stejně jako jeho bratr, Sabmin, byl i on klonem Soontira Fela, vypěstován s jeho pilotními zkušenostmi v případě potřeb pilotů Thrawna v boji proti NR. Ale do jeho mysli byl vkopírována Felova láska k volnosti a rodině. Oba Devistové se rozhodli, že nemají potřebu boje i když přijdou rozkazy. Zvolili si vyjednávání s Leiou Organou-Solo o své svobodě. Carib souhlasil pomoci NR se získáním falšovaného záznamu z hvězdné lodi blízko základny Ubiqtorate v naději, že budou přepraveni na Bastion. S Hanem Solo a Landem Carlissianem cestovali na Bastion udělat kopii caamaského dokumentu. Mezitím Devist souhlasil sloužit NR jako diplomatický reprezentant z Pakrik Minor. Upustil od své plné podpory prezidenta Gavrisona a byl použit jako bod shromáždění. Rovněž byl schopen identifikovat několik lodí, které se shromažďovali okolo Bothawui a byl také nápomocný při objevení ISDII: Tyrannic.

Devist, Sabmin (klon)

Tento vysoký farmář byl bratr Carib Devista a byl také spící agent buňky Jenth-44, kterou založil velkoadmirál Thrawn. Sabmin byl první agent, který obdržel oznámení, že agenti byli aktivováni a zorganizováni k akci. Stejně jako jeho bratr byl i on klonem Soontira Fela, vypěstován s jeho pilotními zkušenostmi a dovednostmi v případě, že by byli nasazeni do boje velkoadmirála Thrawna proti NR. Ale do jeho mysli byl vkopírována Felova láska k volnosti a rodině. Oba Devistové se rozhodli, že nemají potřebu bojovat, když jim přijdou rozkazy a zvolili si vyjednávání s Leiou Organou-Solo o jejich svobodě.

Dobrow (klon)

Tento muž byl jedním ze spících agentů umístěných na Pakrik Minor jako farmář velkoadmirálem Thrawnem. Dobrow byl v pozici správce stíhaček TIE, ukrytých na planetě v případě jejich okamžitého použití. Byl klonem barona Sootira Fela.

Hovarb (klon)

Urostlý farmář žijící na Pakrik Minor, byl spícím agentem Impéria umístěný velkoadmirálem Thrawnem na Pakrik Minor a byl klonem barona Soontira Fela.

Tabric (klon)

Tento drsňácký farmář byl jedním ze spících agentů umístěných na Pakrik Minoru velkoadmirálem Thrawnem na Pakrik Minor a byl klonem barona Soontira Fela.


VYSVĚTLIVKY BAREV PÍSMA
předendorovští zrádci
infiltrátoři znepřátelených stran (Rebélie, Yuuzhan Vongové,....)
vojáci ve výslužbě, odchod ze služeb Impéria z důvodu nesouhlasu politiky Impéria, ale nebojují proti němu.
poendorovští zrádci, bojující na straně Rebélie
poendorovští zrádci, ale nebojující proti Impériu
přeběhlíci z Aliance Rebélie