Seznam interdikčních křižníků třídy Immobilizer 418 ve službách Galaktického Impéria, Galaktické Aliance a tzv. neutrálních vlastníků


Aggregator

Bew'a

Black Asp (Corusca Rainbow)

Bomb

Claw

Compellor

Constrainer

Corvus

Detainer

Emperor's Net

Fireclaw

Grappler

Grappler

Harpago

Harpax

Imperator

Maelstrom

Rampart

Red Claw

Requital

Restrainer

Restrainer

Sentinel

Stellar Web

Suelu

Talon

Tory's Cather

Whirlwind

Wrack


VYSVĚTLIVKY BAREV PÍSMA
křižníky patřící samotným zrádcům nebo do jejich flotily
křižníky patřící neutrálním silám
křižníky patřící Povstalecké Alianci, Nové Republice (Impériem známé pod souhrnným označením "Rebélie")